Basic info in English
 
Zobrazeno: Monitor

Konec hrozby: Výrobci zelené energii neztratí nárok na podporu kvůli pozdnímu hlášení výroby do OTE

Kauza ztráty nároku na podporu pro výrobce elektřiny kvůli pozdnímu vykazování u OTE vyvolala velkou vlnu pobouření. Tato hrozba však pominula, což minulý týden oznámila Rada Energetického regulačního úřadu v aktuálním výkladovém stanovisku k vykazování elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Sporná pravidla

Od 1. června 2018 podle nedávno uveřejněných pravidel OTE nebude možné nárokovat provozní podporu v případě, kdy výrobce nezadá data z výkazů do systému operátora trhu včas, tedy nejpozději do 10. dne po skončeném měsíci. Zdánlivě jednoduché pravidlo nemusí být vůbec snadné dodržet.

Požadovaná data z výkazů mohou výrobci do systému OTE zadávat teprve po dálkovém odečtu z elektroměrů, které provádí distributor. Ty však obvykle nebývají v systému OTE dříve než pátý den po skončení měsíce. Distributor navíc provádí odečty pouze v pracovní dny, takže když do načasování nevhodně zasáhne víkend, případně svátek, reálně se může stát, že se data z elektroměrů dostanou do systému až osmý den v měsíci. Výrobcům tak zbydou na zadání jejich dat pouze dva dny.

Podstatným omezením je skutečnost, že data lze do systému zadat jen ze zařízení, na kterém má výrobce nainstalovaný bezpečnostní klíč. Pokud jde o domácí pevný počítač, žádný vzdálený způsob zadání třeba z dovolené nepřipadá v úvahu. Jelikož OTE přichází s tímto nařízením v čase začínajících letních dovolených, hrozí majitelům zelených elektráren ztráta podpory opravdu reálně.

Konec hrozby

Návrh pravidel OTE pro vykazování podpory zahýbal v posledních dnech celým sektorem OZE. Na možnou časovou nedostatečnost termínu při zadávání údajů do systému OTE již dříve upozornil i ERÚ. Rada ERÚ proto v návaznosti na upozornění OTE oslovila ministra průmyslu a obchodu s žádostí o jednoznačný výklad vyhlášky stanovující zmiňované lhůty.

Minulý týden navíc Rada ERÚ vydala Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 4/2018 k problematice vykazování elektřiny z OZE. Zde ER konstatuje následující:

Překročení termínu předání údajů o výrobě elektřiny nemá dopad do existence práva na podporu a neznamená ztrátu nároku na podporu elektřiny podle zákona o podporovaných zdrojích energie, má však dopad na termín poskytnutí podpory, tj. k výplatě podpory může dojít až v dalším zúčtovacím období. Stejné závěry platí i pro vykazování v případě podpory elektřiny z druhotných zdrojů, z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a v případě podpory tepla.

Ve svém stanovisku ERÚ uvádí, že se nejedná o závazný právní předpis, ani   o individuálně závazné správní rozhodnutí. Toto stanovisko bylo zpracováno pro účastníky trhu s elektřinou tak, aby nedocházelo k možným interpretačním problémům k ustanovením výše uvedených právních předpisů v oblasti působnosti ERÚ.

ERÚ bude k tomuto výkladovému stanovisku přihlížet ve své rozhodovací činnosti do doby, než dojde ke změně právních předpisů nebo rozhodovací praxe ERÚ.

Číst článek »

Aktuálně: Zvoní tradičním mono-krystalickým panelům umíráček?

  1. Aktuálně: Zvoní tradičním mono-krystalickým panelům umíráček?  Enviweb
  2. Full coverage

Číst článek »

Retela odmítá poplašné zprávy o ohrožení svých klientů z řad provozovatelů fotovoltaických elektráren

Na počátku dubna se v novinách Deník objevily informace o možných problémech recyklačního systému RETELA, který patří k předním 5 hráčům na trhu recyklace solárních panelů v České republice. Důvodem mají být jednání o změně vlastníka. Tyto informace v tisku o prodeji Retely poskytuje vedení společnosti RETELA, s.r.o. a Elektrotechnické asociace České republiky (ElA) za zavádějící.

Poplašné zprávy o neplnění povinností

Jelikož akviziční jednání stále probíhají, nelze z pochopitelných důvodů sdělovat podrobnosti. Obecně lze však říci, že startovacím impulsem byly aktivity MŽP, které v návrzích ZoVUŽ předložených do Legislativní rady vlády hodlalo a stále hodlá zakázat asociacím typu ElA mít svůj kolektivní systém. Společníky/akcionáři mají být výhradně výrobci (nebagatelní) nebo právnické osoby založené výhradně nebagatelními výrobci.

Tento záměr MŽP vedl, samozřejmě, k přehodnocení původních cílů asociace v této oblasti. Po dokončení akvizice vydá asociace podrobnější oznámení. Po dokončení akvizice vydá asociace podrobnější oznámení.

Za vedení společnosti a asociace však odmítáme jakékoliv poplašné zprávy o tom, že by měly být ohroženy úspory našich klientů, či snad že by klienti Retely neplnili své zákonné povinnosti. Ostatně jednou z podmínek akvizice je nezměněné fungování společnosti RETELA, s.r.o., tedy zachování kontinuity a uživatelského komfortu pro všechny stávající i budoucí klienty kolektivního systému, samozřejmě za striktního dodržování veškeré platné legislativy.

Číst článek »

V Pardubickém kraji se vloni postavilo 20 nových solárních elektráren

  1. V Pardubickém kraji se vloni postavilo 20 nových solárních elektráren  Enviweb
  2. V Pardubickém kraji vloni přibyly malé energetické zdroje  Blesk pro ženy
  3. Full coverage

Číst článek »

Na Dlouhých stráních je nejvýše položená fotovoltaická elektrárna v …

  1. Na Dlouhých stráních je nejvýše položená fotovoltaická elektrárna v …  Ekolist.cz
  2. Full coverage

Číst článek »