Basic info in English
 

Role OZE

 

Role obnovitelných zdrojů

Obnovitelné zdroje energie (OZE) jsou důležitou a stále významnější součástí energetického mixu. Jaké jejich výhody jsou nejdůležitější?

Zvýšení energetické bezpečnosti a nezávislosti

Evropská unie importuje přibližně 50 % energie, kterou spotřebuje (zejména ropy a plynu). Proto nám rozšiřování energetických zdrojů, ze kterých můžeme vyrábět energii, přináší hned několikanásobný prospěch: chrání nás před rizikem nestabilních cen fosilních paliv a zlepšuje efektivitu výroby energie díky zvýšení konkurence. Snižování dovozu paliv je ovšem velmi důležité i z geostrategických důvodů: omezujeme tím naši závislost na nestabilních politických režimech, které nás mohou vydírat či jinak ohrožovat.

Dosažení dvacetiprocentního podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě energie by snížilo dovoz fosilních paliv jako ropa a plyn o 200 milionů tun ropy (ropného ekvivalentu) ročně.

Ochrana životního prostředí

Většina produkce energie ještě stále pochází z fosilních paliv, při jejichž spalování jsou do vzduchu vypouštěny skleníkové plyny. Při produkci energie z obnovitelných zdrojů se do ovzduší nedostávají emise. To znamená, že zvýšením jejich podílu v energetickém mixu přispíváme ke snížení emisí. Dosažením 20% podílu OZE na produkci energie by se Evropské unii podařilo redukovat emise o 600–900 milionů tun CO2 ročně. Obnovitelné zdroje také snižují znečištění ovzduší a tím mají přímý vliv na zlepšení kvality každodenního života.

Podpora ekonomického růstu

Obnovitelné zdroje energie jsou také motorem technologického rozvoje a konkurenceschopnosti – proto se jim dostává podpory jak v Evropské unii, tak ve vyspělých zemích v zámoří. Rozvojem nových nízkoemisních zdrojů se výrobcům snižují náklady, které jim vzrostou internalizací (započítáním) nákladů na emise a znečišťování životního prostředí. Vývoj nových technologií přináší přidanou hodnotu pro ekonomiku a vytváří nové pracovní příležitosti. Evropské firmy jsou na špičce vývoje a výroby technologií pro obnovitelné zdroje energie a zaměstnávají více než 1,5 milionu lidí s ročním obratem více než 50 miliard EUR. Do roku 2020 se očekává, že tento sektor v Evropě vytvoří asi milion dalších pracovních míst.

 

Typy obnovitelných zdrojů

 • Bioenergie: biomasa, bioplyn, biopaliva
 • Solární energie
 • Větrná energie
 • Energie z oceánu
 • Vodní energie
 • Geotermální energie

Solární energie a fotovoltaika

Přeměna slunečního záření má široké využití v domácnostech, ale i v průmyslových procesech, při ohřívání vody či vytápění.

Elektřina se ze sluneční energie vyrábí pomocí fotovoltaických panelů. V nich dochází k přímé přeměně energie slunečního záření na stejnosměrný proud.

Proč fotovoltaika? Z mnoha výhod jmenujme například tyto:

 • Diverzifikuje nabídku energie
 • Vyžaduje jen minimální údržbu
 • Nevytváří hluk, nezamořuje ovzduší
 • Podporuje rozvoj technologií a pracovních míst
 • Využívá volně dostupný, nevyčerpatelný zdroj energie

Fotovoltaika z těchto důvodů roste všude ve světě

Elektrická energie se pomocí fotovoltaických panelů vyrábí ve více než 100 zemích světa a je nejrychleji rostoucí technologií výroby elektrické energie. Mezi lety 2004 a 2009 kapacita fotovoltaických elektráren připojená do rozvodných sítí rostla průměrně o 60 % ročně a pokaždé překonávala odhady. V posledních letech přitom tento trend na celém světě akceleruje: rok 2009 znamenal mimořádný nárůst fotovoltaických kapacit, kdy se celkový světový objem zvýšil meziročně o 53 %.  V Evropě fotovoltaika představovala 16 % celkových nových zdrojů na výrobu elektrické energie v roku 2009, přičemž během následujících pěti let předpokládají analytici ještě rychlejší růst fotovoltaických kapacit.

Fotovoltaický trh v sousedním Německu, který momentálně představuje asi polovinu celosvětového trhu, výrazně přispěl k vývoji fotovoltaických technologií. Předpokládá se navíc, že díky rostoucí poptávce budou na trh vstupovat noví hráči a ceny budou tlačit ještě níže.

(Data na této stránce vychází převážně ze zprávy Evropské komise Renewables Make the Difference z roku 2011 a ze zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů publikované v roce 2010.)