Basic info in English
 

38 %: Německo letos zaznamená nový rekord ve výrobě zelené elektřiny

Německo se letos opět přiblížilo ke svému cíli  ve výši 65 % podílu obnovitelných zdrojů (OZE) na spotřebě elektřiny. Podíl elektřiny z OZE v Německu by měl v letošním roce překročit 38 %, což je o 3 % více než v roce 2017.

Wikipedia


Nový rekord

Podíl OZE ve výrobě a spotřebě elektřiny v Německu každoročně stoupá. Podle sdělení Asociace německých energetických a vodárenských společnosti (BDEW) dosáhl podíl OZE na spotřebě letos více než 43 % v lednu, dubnu a květnu. Za celý rok by OZE měly pokrýt více než 38 % spotřeby elektřiny.

Celkem by se letos dle skutečných data a odhadů BDEW mělo v Německu z OZE vyrobit 229 TWh elektřiny, což je o 11 TWh více než loni. Největší nárůst tradičně představují dotované solární a větrné elektrárny, které mají dodat 159 TWh, což je nárůst o 14 TWh oproti loňskému roku. Tyto dva zdroje se podílí na energetickém mixu 27 %. 

Vítr je největší zdroj

Největším zdrojem zelené energie v Německu jsou již tradičně větrné elektrárny umístěné na zemi. Během prvních 3 kvartálů letošního roku větrné elektrárny vyrobily 63 TWh elektřiny. Druhým největším zdrojem zelené energie jsou solární elektrárny, které ve stejném období vyrobily 41 TWh elektřiny, což je o 16 % více než v roce 2017.

Meziročně poklesla o 16 % produkce z vodních zdrojů. U biomasy došlo k nepatrnému nárůstu. Prudký růst také zaznamenaly větrné elektrárny umístěné na moři (13 TWh), které ještě před 4 léty měly téměř nepatrný podíl na výrobě.

Obnovitelné zdroje mají rostoucí tendenci, zatímco jednoznačně výroba elektřiny z konvenčních zdrojů v Německu trvale klesá. Nicméně, je nutné podniknout další kroky pro dosažení 65% podílu OZE na spotřebě elektřiny do roku 2030, říká Stefan Kapferer, předseda představenstva BDEW.

Podle Kapferera je největší slabinou německé Energiewende (přechod z tradiční energetiky na nový systém, kde většina energie se bude vyrábět z OZE) současný stav přenosových a distribučních sítí. V důsledku nedostatečné integrace OZE do sítí jsou v Německu často ve výrobě omezovány zejména větrné elektrárny na moři na severu země. 

Musíme udělat maximum pro dokončení nového energetického vedení, který spojí sever s jihem Německa a také vytvořit nezbytný legislativní rámec pro rozvoj akumulace energie. Toto jsou 2 nezbytné předpoklady pro maximální využití energie z OZE a pro dosažení klimatických cílů, zdůrazňuje Kapferer.
Číst článek »