Basic info in English
 

Cena solární energie v Německu poklesla pod magickou hladinu 50 EUR/MWh

Poprvé v historii ceny solární energie v aukcích na výstavbu velkých fotovoltaických elektráren poklesly v Německu pod rekordní cenu ve výši 0,050 €/kWh. V poslední aukci v Německu uspělo celkem 20 projektů s kapacitou 222 MW, který udělil podporu na základě tržního mechanismu Německý síťový regulátor (BNetzA).

Conergy

Úspěšné aukce

Aukce organizuje BNetzA od roku 2015. V rámci aukcí na výstavbu velkých pozemních elektráren se   uplatňují  tržní  principy,  přičemž o úspěchu rozhoduje nejnižší nabídnutá cena v €/MW.

Od počátku aukcí v roce 2015 došlo k výraznému poklesu cen solární energie z velkých solárních elektráren.  Průměrná cena se snížila oproti současnosti o více než 40 procent. V první aukci v dubnu 2015 činila průměrná cena 0,0917 eura/kWh. Letos v říjnu cena solární energie poklesla na hladinu ve výši 0,0491/kWh

Cenová hladina v páté aukci opět poklesla. To je důkazem toho, že konkurence v  sektoru velkých pozemních solárních instalací v Německu dobře funguje, dodal Jochen Homann, ředitel BnetzA.

Využití méně kvalitní zemědělské půdy

V říjnové aukci dosáhla nejnižší nabídková cena €0.0429/kWh, zatímco nejvyšší nabídková cena činila €0.0506/kWh. Ukazuje se, že zejména velké solární systémy se dají postavit relativně levně díky úsporám z rozsahu, řekl Homann.

V aukci uspěly i projekty na zemědělské půdě v Bavorsku. Jedná se o pozemky s nižší kvalitou zemědělské půdy, kde  byla umožněna realizace fotovoltaických farem na pozemcích s nižší kvalitou zemědělské půdy. Výstavba fotovoltaických elektráren na zemědělské půdě byla povolena také v Bádensku-Württembersku.

V poslední aukci bylo předloženo celkem 110 nabídek v celkovém objemu 754 MW. Průměrný instalovaný výkon úspěšných projektů činil 6,9 MW.

Podle současného znění německého zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie  (EEG) v aukcích pro fotovoltaiku lze podávat nabídky na projekty o velikostí od 0,75 MW až do 10 MW. Menší instalace jsou stále podporovány pomocí garantovaného systému výkupních cen (FIT) bez nutností zapojení se do aukcí.

Číst článek »