Basic info in English
 

Solar shining on the web, otherwise overcast

Prague May 31, 2011 – International PhotoVoltaic Investors Club (IPVIC), which brings together international and domestic investors in the area of solar energy production in the Czech Republic, launched its website at www.rananasolar.cz today. It contains interesting information about photovoltaic in the Czech Republic and in the world, and offers a comprehensive review of critical retroactive legislative changes.

“There are no solar barons as legitimate investors into Czech solar energy business are often depicted,” said Frank Schulte, General Secretary of the IPVIC and CEO of Voltaic Network. “It is also the aim of the newly launched ‘rananasolar’ website to educate and explain the current state of affairs. Blaming the energy price hikes on renewable sources of energy only is shortsighted and simply wrong. We truly believe that renewable energies are the future,” Mr. Schulte explained.

Several international IPVIC members sent their trigger letters to Czech government authorities announcing the existence of a dispute regarding damages, which arose from last year’s sudden legislative changes. That is, according to international law, the first step towards the solution of the dispute.

International PhotoVoltaic Investors Club (IPVIC) is an association of international and domestic investors in photovoltaic energy. The membership consists among others from Czech–based Ren Power, German private investor Milos Schubert, German Voltaic Network GmbH and Photovoltaik Knopf Betriebs-GmbH, Luxembourg-based company Radiance Energy Holding and Antaris Solar from Switzerland to I.C.W. Europe Investments Ltd. from the UK. By the end of May 2011, the number of members of the association has reached 20 companies. The installed capacity of their solar projects is 140 MWp.

IPVIC has appointed the law firms Freshfields Bruckhaus Deringer LLP and Glatzova & Co. to represent them in the legal aspects of their discussions with the Czech state regarding the recent dramatic retroactive changes to the legal and regulatory framework for the solar sector. Donath Business & Media (DBM) is the association’s media representative.

Číst článek »

Solár září na webu, jinak zamračeno

Praha 31. května 2011 – Sdružení International PhotoVoltaic Investors Club (IPVIC), spojující mezinárodní i české investory v oblasti solární energetiky, dnes spustilo webové stránky www.rananasolar.cz. Obsahují informace o fotovoltaice v České republice i ve světě a přehledně shrnují i zásadní negativní retroaktivní legislativní změny, k nimž v loňském roce v této oblasti došlo.

„Žádní solární baroni, jak jsou legitimní investoři do české solární energetiky často popisováni, neexistují,“ tvrdí Frank Schulte, předseda řídícího výboru IPVIC a jednatel firmy Voltaic Network. „Cílem stránek rananasolar.cz je informovat a vysvětlovat současnou situaci. Připisovat současný růst cen energie jen obnovitelným zdrojům je krátkozraké, zavádějící a prostě chybné. S ohledem na měnící se postoj k jaderné energetice jsme skutečně přesvědčeni, že budoucnost patří obnovitelným zdrojům,“ vysvětlil Schulte.

Několik členů sdružení IPVIC již zaslalo českým státním orgánům oznámení o existenci sporu ohledně škod, které jim vznikly loňskými náhlými změnami legislativy. To je podle mezinárodního práva první krok k řešení sporu.

International PhotoVoltaic Investors Club (IPVIC) je sdružením mezinárodních i domácích investorů v oblasti fotovoltaické energetiky. Mezi firmy sdružené v IPVIC patří například německé firmy Voltaic Network GmbH a Fotovoltaik Knopf Betriebs-GmbH a soukromý německý investor Milos Schubert, česká společnost Ren Power, lucemburský Radiance Energy Holding, švýcarská firma Antaris Solar a I.C.W. Europe Investments Ltd. z Velké Británie. V současné době má IPVIC 20 členů. Jejich solární projekty mají instalovanou kapacitu 140 MWp.

Sdružení IPVIC pověřilo advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus Deringer LLP a Glatzová & Co, aby ji zastupovaly v právních aspektech jejich diskusí s českým státem, týkajících se nedávných dramatických retroaktivních změn právního a regulatorního rámce pro solární sektor. Mediálním zástupcem sdružení IPVIC je společnost Donath Business & Media (DBM).

Číst článek »